Rodo

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest INTERNETOWE PROJEKTY WOJCIECH KASPEROWICZ NIP: 8241714082

2. Kontakt z administratorem: WOJCIECH KASPEROWICZ +48 728945841 ul. Edmunda Zarzyckiego 1, 07-100 Węgrów, biuro@internetowe-projekty.pl

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług marketingowych, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu, dane podmiotu;

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT;

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres – do momentu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu co do możliwości dalszego ich przetwarzania;

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych 

10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

11. Dane osobowe zostały zgromadzone poprzez ogólnodostępne bazy teleinformatyczne (CEIDG,KRS ewentualnie ze strony internetowej Państwa podmiotu)